Sari la conținut

Ghid de conversație italian

De la Wikivoyage

Italiana este limbă oficială în Italia, San Marino și cantonul elevețian Ticino. Este de asemenea vorbită în Croația(Istria), Vatican, Malta și Argentina.

Chiar și dacă în majoritatea stațiunilor turistice din Italia, engelza și germana sunt răspândite, majoritatea italienilor nu vorbesc o limbă străină (suntem leneși, știu) așa că ar trebui să aveți câteva cunoștințe bazice de italiană, pentru a vă face înțeles.

În italiană, se folosește forma de politețe ("lei") cu orice om pe care nu-l cunoașteți; nu contează dacă este mai bătrân sau mai tânăr decât dvs. Folosiți forma amicală ("tu") cu persoanele pe care le știți. Cele două forme diferă prin folosirea persoanelor a doua și a treia în verbe.

Ghid de pronunție

[modificare]

Vocale

[modificare]
a
ca în "tată"
e
ca în "femeie"
i
ca în "mașină"
o
ca în "botă"
u
ca în "cutie"

Consoane

[modificare]
b
ca 'b' în "bere"
c
precum 'c' în "cireașă", 'c' în "copil"
d
ca 'd' în "daună"
f
ca 'f' în "foame"
g
ca 'g' în "gorilă", 'g' în "genă"
h
tăcut
l
ca 'l' în "lună"
m
ca 'm' în "mamă"
n
ca 'n' în "nor"
p
ca 'p' în "porc"
q
precum 'c' în "cuestă" (cu "u", aproape întodeauna)
r
ca 'r' în "roșu"
s
ca 's' în "sunet"
t
ca 't' în "tont"
v
ca 'v' în "victorie"
x
ca 'x' în "xilofon"
z
ca 'ț' în "țigară"

Diftongi importanți

[modificare]
ai
ca 'ai' în "rai"
au
ca 'au' în "scaun"
ei
ca 'ei' în "tei"
eu
ca 'eu' în "meu"
ia
ca "ia" în "familiar", ca 'ea' în "ea"
ie
ca 'ie' în "cuier"
ii
nu este un diftong, ci hiat, ca 'ii' în "știință"
io
ca "io" în "iobag"
iu
ca "iu" în "regiune"
oi
ca 'oi' în "gunoi"
ch
ca 'ch' în "chema"
sc
înainte de "e" sau "i", ca 'ș' în "ieșire"
gh
ca "gh" în "ghetou"

Listă de fraze uzuale

[modificare]

În acest ghid de conversație, am folosit forma de politețe în toate propozițiile, presupunând că veți discuta de cele mai multe ori cu oameni pe care nu-i cunoașteți deja.


Bună ziua.
Buongiorno. (buon-GIOR-no)
Salut.
Ciao. (ciao)
Ce mai faci?
Come sta? (co-me STA?)
Bine, mulțumesc.
Bene, grazie. (BE-ne, GRA-ție)
Cum vă cheamă?
Come si chiama? (CO-me si CHIA-ma?)
Mă cheamă ______ .
Mi chiamo ______ . (mi chia-mo _____)
Încântat de cunoștiință.
Piacere di conoscerla. (pia-CE-re di co-no-ȘER-la)
Vă rog.
Per favore. (PER fa-VO-re)
Mulțumesc.
Grazie. (GRA-ție)
Cu plăcere.
Prego. (PRE-go)
Da
Si. (Si)
Nu
No. (NO)
Mă scuzați
Mi scusi. (mi SCU-zi)
Îmi pare rău.
Mi scusi. (mi SCU-zi)
La revedere.
Arrivederci. (ar-RI-ve-DER-ci)
Nu vorbesc italiana.
Non parlo Italiano. (no PAR-lo i-TAL-i-A-no)
Vorbiți româna?
Parla Rumeno? (PAR-la ru-ME-no?)
Vorbește cineva româna?
Qualcuno parla Rumeno? (CUAL-cu-no PAR-la ru-ME-no?)
Ajutor!
Aiuto! (a-IU-to!)
Bună dimineața.
Buongiorno. (buon-GIOR-no)
Bună ziua.
Buongiorno. (buon-GIOR-no)
Bună seara.
Buonasera. (BuO-na-SE-ra)
Noapte bună.
Buonanotte. (buo-na-NO-te)
Nu înțeleg.
Non capisco. (NON ca-PIS-co)
Unde este baia?
Dove è il bagno? (DO-ve E il BAN-io?)

Probleme

[modificare]
Lasă-mă în pace.
Lasciami in pace (La-șa-mi in Pa-ce)
Nu mă atinge / atingeți!
Non mi toccare (Non Mi Toc-ca-re)
Chem poliția.
Chiamo la polizia (Chia-mo la PO-LI-ȚIA)
Poliția!
Polizia (Po-LI-ȚIA)
Stai! Hoț!
Fermati! Ladro (Fer-ma-ti La-dro)
Am nevoie de ajutor.
Ho bisognio di aiuto (Ho Ne-ces-si-TA di Aiu-to)
Este o urgență.
È un'emergenza (E un e-mer-ge-nță)
M-am pierdut.
Mi sono perduto (MI so-no Per-du-to)
Mi-am pierdut bagajele.
Ho perduto la borsa (HO per-so la Bor-sa)
Mi-am pierdut portmoneul.
Ho perso il portafoglio (Ho per-so il POr-ta-fo-glio)
Sunt bolnav.
Sono malato (So-no ma-LA-to)
Sunt rănit.
Sono ferito (So-no Fe-ri-to)
Am nevoie de un doctor.
Ho bisogno di un dottore (Ho Bi-zo-gno di un Dot-to-re)
Pot să folosesc telefonul tău / dvs.?
Posso usare il tuo telefono? (Pos-so uza-re il tuo Te-LE-fo-no)

Numere

[modificare]
1
Uno (uno)
2
Due (due)
3
Tre (trE)
4
Quatro (cuatro)
5
Cinque (cincue)
6
Sei (sei)
7
Sette (sette)
8
Otto (otto)
9
Nove (nove)
10
Dieci (dieci)
11
Undici (undici)
12
Dodici (dodici)
13
Tredici (trEdici)
14
Quattordici (cuattordici)
15
Quindici (cuindici)
16
Sedici (sedici)
17
Diciassette (diciassette)
18
Diciotto (diciotto)
19
Diciannove (diciannove)
20
Venti (venti)
21
Ventuno (ventuno)
22
Ventidue (ventidue)
23
Ventitrè (ventitrE)
30
Trenta (trenta)
40
Quaranta (cuaranta)
50
Cinquanta (cincuanta)
60
Sessanta (sessanta)
70
Settanta (settanta)
80
Ottanta (ottanta)
90
Novanta (novanta)
100
Cento (cento)
200
Duecento (duecento)
300
Trecento (trecento)
1000
Mille (mille)
2000
Duemila (duemila)
1.000.000
Un milione (un milione)
1.000.000.000
Un miliardo (un miliardo)
1.000.000.000.000
Mille miliardi (mille miliardi)
numărul
Numero. (numero)
jumătate
Mezzo. (mezzo)
mai puțin
Meno. (meno)
mai mult
Più. (piU)
acum
Adesso. (ADE-sso)
mai târziu
Più tardi. (PiU tar-di)
înainte
Prima. (prI-ma) - Innanzi. (in-NAn-ți)
dimineață
Mattina. (MAt-TI-na)
mâine dimineață
Domani mattina (DO-ma-ni Mat-ti-na)
după-amiază
Pomeriggio. (PO-me-rig-gio)
seară
Sera. (SE-ra)
noapte
Notte. (NOt-te)


Ceasul

[modificare]
ora unu
L'una. (LU-na)
ora două
Le due. (LE due)
prânz
Mezzogiorno. (MEz-zO-GIOr-no)
ora treisprezece
L'una. (LU-na)
ora paisprezece
Le due. (LE due)
miez de nopții
Mezzanotte. (MEz-zA-not-te)

Durată

[modificare]
minut(e)
Minuto(i). (MIn-uto)
oră(ore)
Ora(e). (Ora)
zi(le)
Giorno(i). (GIOr-no)
săptămână(săptămâni)
Settimana(e). (SEt-ti-MA-na)
lună(luni)
Mese(i). (ME-se)
an(i)
Anno(i). (AN-no)
astăzi
Oggi. (OG-gi)
ieri
Ieri. (IE-ri)
mâine
Domani. (DO-ma-ni)
săptămâna aceasta
Questa settimana. (QUE-sta SEt-ti-ma-na)
ultima săptămână
Ultima settimana. (UL-ti-ma SEt-ti-ma-na)
săptămâna viitoare
Prossima settimana (PROs-si-ma SEt-ti-ma-na)
Ianuarie
Gennaio (GEN-na-io)
Februarie
Febbraio (FEb-bra-io)
Martie
Marzo (MAR-zo)
Aprilie
Aprile (AP-ri-le)
Mai
Maggio (MAg-gio)
Iunie
Giugno (GIU-gno)
Iulie
Luglio (LUg-lio)
August
Agosto (AGO-sto)
Septembrie
Settembre (SET-tem-bre)
Octombrie
Ottobre (OT-to-bre)
Noiembrie
Novembre (NO-vem-bre)
Decembrie
Dicembre (DI-cem-bre)

Scrierea ceasului și a datei

[modificare]

07:30

Sono le 7 e 30 (SO-no LE set-te e tren-ta)


09/11/2005

Il 9 novembre 2005 (IL NO-ve NO-vem-bre DUE-mila-cincue)

Culori

[modificare]
negru
Nero (NE-ro)
alb
Bianco (BIAn-co)
gri
Grigio (GRI-gio)
roșu
Rosso (ROS-so)
albastru
Blu (BLU)
galben
Giallo (GIAl-lo)
verde
Verde (VER-de)
portocaliu
Arancione (ARAn-cio-ne)
roz
Rosa (RO-sa)
maro
Marrone (MAR-ro-ne)

Transport

[modificare]

Autobuz și tren

[modificare]
Cât costă biletul spre _____? (tren)
Quanto costa un biglietto per _____? (treno) (CUAn-to CO-sta un bi-GLIE-tto per_____?,TRE-no)
Cât costă un bilet spre _____? (avion)
Quanto costa un biglietto per _____? (aereo) (CUAn-to CO-sta un bi-GLIE-tto per_____?,AE-reo)
Un bilet până la _______, vă rog.
Un biglietto per _______, per favore (un bi-GLIE-tto per_____, per FA-vo-re)
Unde merge acest tren/autobuz?
Dove arriva questo treno/autobus (DO-ve AR-ri-va QUE-sto TRE-no/AU-to-bus?)
Unde este trenul/autobuzul spre _____?
Dovè il treno/autobus per_____? (DO-VE il TRE-no/L AU-to-bus per_____?)
Oprește acest tren/autobuz în _____?
Dove si ferma questo treno/autobus? (DO-ve SI FEr-ma questo TRE-no/AU-to-bus?)
Când pleacă acest tren/autobuz la _____?
Quando parte questo treno/autobus per _____? (CUAn-do PAr-te CUE-sto TRE-no/AU-to-bus per?)
La ce oră ajunge acest tren/autobuz în _____?
A che ora arriva questo treno/autobus? (A CHE ora AR-ri-va CUE-sto TRE-no/AU-to-bus?)

Direcții

[modificare]
Cum ajung la _____ ? (orașe)
Come si arriva a ______ (come si ariva)
Cum ajung la _____ ? (locuri, străzi)
X (X)
...gară?
...alla stazione ferroviaria? (ala stațione feroviaria)
...stația de autobuz?
...alla stazione dell'autobus? fermata?(X)
...aeroport?
all'aeroporto? (X)
...centru?
...in centro? (X)
...căminul pentru tineri?
...all'ostello della gioventù? (X)
...hotelul _____ ?
...all'albergo ____ / all'hotel ___? (X)
...consulatul Român/Moldova? ...al consolato Rumania (X)
Unde se află multe...
Dove ci sono molti (X)
...hoteluri?
alberghi ...hotels? (X)
...restaurante?
...ristoranti? (X)
...cluburi de noapte?
night (X)
...cluburi?
X (X)
...atracții turistice?
...cose da vedere? or luoghi da vedere (X)
Poți / Puteți să-mi arătați pe hartă
Potete mostrarmelo sulla carta? (X)
stradă
strada (X)
La stânga.
Giri a sinistra (X)
La dreapta.
Giri a destra (X)
stânga
sinistra (X)
dreapta
destra(X)
înainte
diritto (X)
spre _____
verso il ______(X)
după _____
dopo il ______(X)
înainte de _____
prima del (X)
Atenție la _____.
Guarda il _____ (X)
intersecție
incrocio (X)
nord
nord (X)
sud
sud (X)
est
est (X)
vest
ovest (X)
în sus
(in) su (X)
în jos
(in) giù (X)
Taxi!
Taxi (taxi)
Duceți-mă la _____, vă rog.
Portatemi a _____, per favore. (portatemi a ____, per favore)
Cât costă până la _____?
Quanto costa andare a _____? (cuanto costa andare a _____?)
Duceți-mă acolo, vă rog.
Portatemi lì, per favore. (portatemi li, per favore)

Gazdă

[modificare]
Aveți câteva camere disponibile?
Avete camere libere? (X)
Cât costă o cameră pentru o persoană/două persoane?
Quanto costa una stanza singola/doppia? (X)
Are camera...
La stanza ha ... (X)
...cearșafuri?
...lenzuola? (X)
...o baie? (toaletă)
...un bagno? (X)
...un duș? doccia (shower)
(X)
...un telefon?
...un telefono? (X)
...un TV?
...un televisore? (X)
Pot să văd camera mai întâi?
Posso prima vedere la stanza? (X)
Aveți ceva mai liniștit?
Ha una stanza più silenziosa? (X)
...mai mare?
...più grande? (X)
...mai curat?
...più pulita? (X)
...mai ieftin?
...più economica? (X)
OK, o iau.
Va bene, la prendo. (X)
Voi sta _____ noapte (nopți).
Mi fermo per _____ notte/i.(X)
Puteți să-mi sugerați un alt hotel?
Potete suggerirmi un altro hotel? (X)
Aveți un seif?
Avete una cassaforte (centrale)? (X)
...vestiare?
...Avete una cassaforte (nella stanza)? (X)
Este inclus micul-dejun/cina?
prima colazione/ la cena (X)
La ce oră este micul-dejun /cina?
A che ora è la colazione / la cena? (X)
Vă rog să-mi curățați camera.
Pulite la mia camera, per favore. (X)
Mă puteți trezi la _____?
Potete svegliarmi alle _____? (X)
Vreau să plec.
Voglio andare via. (...) or voglio partire (X)
Acceptați lei românești / moldovenești?
Accettate (X)
Acceptați cărți de credit?
Accettate carte di credito? (X)
Puteți să-mi schimbați niște bani?
Potete cambiare delle banconote per me? (X)
Unde pot să schimbi bani?
Dove posso cambiare delle banconote? (X)
Puteți să-mi schimbați un cec de călătorie?
Potete cambiare questi traveller's cheque per me? (X)
Unde pot să schimb un cec de călătorie?
Dove posso cambiare un traveller's cheque?(X)
Care este rata de schimb?
Quanto è il (tasso di) cambio? (X)
Unde este un bancomat (ATM)?
Dove posso trovare un Bancomat? (X)

Mâncare

[modificare]
O masă pentru o persoană/doi oameni, vă rog.
Un tavolo per uno/due, per favore. (X)
Pot să văd meniul, vă rog?
Posso vedere il menù, per favore? (X)
Aveți o specialitate a casei?
Vi è una specialità della casa? (X)
Există o specialitate locală?
È una specialità locale? (X)
Sunt vegetarian.
Sono vegetariano/a (X)
Nu mănânc porc.
Non mangio il maiale. (X)
Nu mănânc decât cușer.
Mangio solamente cibo kosher (X)
Puteți să îl/o faceți mai puțin gras(ă)?
Potete farlo leggero, per favore? (...)

or Potete farlo con pochi grassi? (with little fat) or Potete farlo con poco olio? (with little oil)

meniul zilei
menu del giorno X (X)
a la carte
à la carte (X)
mic-dejun
la prima colazione (X)
pachet
il pranzo (X)
cafea
caffe(X)
mâncare de prânz
X (X)
Aș vrea _____.
Vorrei _____. (X)
Vreau de mâncare cu ____
Vorrei un piatto con _____. (X)
pui
il pollo (X)
carne de vită
il manzo (X)
pește
il pesce (X)
șuncă
il prosciutto (X)
crenvuști
salsiccia (X)
brânză
il formaggio (X)
ouă
le uova (X)
salată
l'insalata (X)
legume (proaspete)
le verdure fresche (X)
fructe (proaspete)
la frutta fresca (X)
pâine
il pane (X)
pâine prăjită
toast (X)
găluște
tagliatelle (X)
orez
il riso (X)
fasole
i fagioli (...) or fagiolini (similar to beans but different) (X)
Îmi aduceți un pahar de _____?
Posso avere un bicchiere di _____? (X)
Îmi aduceți o cană cu _____?
Posso avere una tazza di _____? (X)
Îmi aduceți o sticlă de _____?
Posso avere una bottiglia di _____? (X)
cafea
il caffè (X)
ceai
il tè (X)
suc
il succo (X)
apă
l'acqua (X)
apă (plată)
l'acqua frizzante (X)
bere
la birra (X)
vin roșu/alb
il vino rosso/bianco (X)
Îmi dați puțin(ă) _____?
Posso aver del _____? (...) or Posso avere un po' di ____? (X)
sare
il sale (X)
piper
il pepe (X)
unt
il burro (X)
Mă scuzați, ospătar! (captarea atenției chelnerilor)
Scusi? (X)
Am terminat.
Ho finito. (X)
A fost delicios.
É squisito. (X)
Vă rog luați farfuriile.
Potete pulire il tavolo, per favore. (X)
Nota, vă rog.
Il conto, per favore. (X)

Baruri

[modificare]
Serviți alcool?
servite alcolici? (X)
Este cu servire la masă?
C'è il servizio al tavolo? (X)
O bere/două beri, vă rog.
Una birra/due birre, per favore. (X)
Un pahar de vin roșu/alb, vă rog.
Un bicchiere di vino rosso/bianco, per favore. (X)
Un sfert/O optime de vin roșu, vă rog.
un quartto di vino rosso, per favore (X)
La jumătate, vă rog. (o halbă de bere)
X (X)
O sticlă, vă rog.
Una bottiglia, per favore. (X)
Un cola cu rom, vă rog.
X (X)
whiskey
whisky (X)
vodka
vodka (X)
rom
rum (X)
apă
acqua (X)
suc de club
club soda (X)
apă tonică
acqua tonica (X)
suc de portocale
succo di arancia (X)
Cola (suc)
Coca Cola (X)
Aveți cumva ceva gustări?
C'è un bar con spuntini? (X)
Încă unul(m)/una(f), vă rog.
Un altro, per favore. (X)
Încă un rând, vă rog.
Un altro giro, per favore. (X)
Când se închide?
Qual è l'ora di chiusura? (X)

Cumpărături

[modificare]
Aveți așa ceva, mărimea mea?
Avete questo nella mia taglia? (X)
Cât costă?
Quanto costa questo? (X)
E prea scump.
È troppo caro/a. (X)
Acceptați _____?
Prendereste _____? (X)
scump
caro (X)
ieftin
economico (X)
Nu-mi permit.
Non posso permettermelo. (X)
Nu-l/N-o vreau.
Non lo voglio. (X)
Știu că acesta nu este prețul normal.
(X)
Mă înșelați.
Mi state imbrogliando. (X)
Nu mă interesează.
Non son interessato. (X)
OK, îl/o iau.
Va bene, lo prendo (X)
Îmi dați o pungă?
Posso avere una busta? (X)
Expediați (în străinătate)?
invia all'estero? (X)
Am nevoie de ...
Ho bisogno di... (X)
...pastă de dinți.
...dentifricio. (X)
...o periuță de dinți.
...uno spazzolino. (X)
...tampoane.
...tampone/assorbente. (X)
...săpun.
...sapone.(X)
...șampon.
...shampoo. (X)
...ceva pentru dureri. (ex. aspirină sau nurofen)
...analgesico (aspirina). (X)
...ceva pentru răceală.
...medicina per il raffreddore. (X)
...tablete pentru stomac.
...medicina per lo stomaco. (X)
...un brici.
...un rasoio. (X)
...o lamă. (de ras)
(X)
...o umbrelă.
...un ombrello. (X)
...loțiune de plajă.
...lozione/crema solare. (X)
...o vedere.
...una cartolina. (X)
...timbre.
...francobolli. (X)
...baterii.
...batterie. (X)
...hârtie pentru scris.
...carta. (X)
...un pix.
...una penna. (X)
...cărți în română.
...libri in rumeno. (X)
...reviste în română.
...riviste in rumeno. (X)
...un ziar în română.
...un giornale in rumeno. (X)
...un dicționar român-italian.
...un dizionario Rumeno-Italiano. (X)

Mașini

[modificare]
Vreau să închiriez o mașină.
Desidero noleggiare una macchina. (...) or Voglio noleggiare una macchina (X)
Primesc asigurare?
Posso avere un'assicurazione? (X)
stop (semn de circulație)
stop (X)
sens unic
senso unico (X)
a da prioritate
dare la precedenza X)
parcarea interzisă
vietata la sosta (...) or vietato parcheggiare (X)
limită de viteză
limite di velocità (X)
benzinărie
benzinaio (...) or stazione di rifornimento or (in an highway) area di servizio (X)
benzină
benzina (X)
motorină
diesel (...) or gasolio (X)

Autoritate

[modificare]
N-am făcut nimic.
Non ho fatto niente.
A fost o neînțelegere.
Non ci siamo capiti.
Unde mă duceți?
Dove mi portate?
Sunt arestat?
Sono in arresto?
Sunt un cetățean român/moldovean.
Sono un/una cittadino/a rumeno.
Vreau să vorbesc cu ambasada/consulatul român/moldovean.
Vorrei parlare con il consolato rumeno.
Vreau să consult un avocat.
Voglio consultare un avvocato.
Pot doar să plătesc o amendă acum?
Posso pagare solamente la multa adesso?

Învățând mai mult

[modificare]Complet Acesta este un articol complet, după cum și-l imaginează comunitatea. Dar există întotdeauna ceva de îmbunătățit și de actualizat. Dacă aveți informații despre această temă, fiți curajos și editați-l.