Munții Carpați

De la Wikivoyage
Lumea > Europa > Munții Carpați
Ramurile principale ale Carpaților

Munții Carpați reprezintă un lanț muntos, aparținând marelui sistem muntos central al Europei. Carpații cuprinși între Bazinul Vienei (care-l separă de lanțul alpin) și culoarul Timocului (care îl separă de Stara Planina, în Peninsula Balcanică) formează un arc cu o lungime de 1500 km și o lățimea maximă de 130 km, desfășurându-se pe 6° în latitudine și aproximativ 10° în longitudine. Munții se întind pe teritoriul a opt state: Austria, Cehia, Slovacia, Polonia, Ungaria, Ucraina, România și Serbia.

Ramuri principale (hartă)[modificare]

1. Carpații Vestici Exteriori (Outer Western Carpathians)
2. Carpații Vestici Interiori (Inner Western Carpathians)
3. Carpații Răsăriteni Exteriori (Outer Eastern Carpathians)
4. Carpații Răsăriteni Interiori (Inner Eastern Carpathians)
5. Carpații Meridionali (Southern Carpathians)
6. Carpații Apuseni Românești (Western Romanian Carpathians)
7. Podișul Transilvaniei (Transylvanian Plateau)
8. Serbian Carpathians

Carpații se înfățișează ca fiind niște munți mijlocii sau scunzi, doar câteva sectoare depășind 2000 de metri în altitudine.

Cel mai înalt vârf al întregului lanț carpatic este vârful Gerlachovský, 2.655 m, în Slovacia - Munții Tatra. În Polonia, cel mai înalt vârf este vârful Rysy (2.499 m), în Ungaria, cea mai înaltă altitudine se înregistrează în vârful Kékes, de 1.014 m, în Ucraina cel mai înalt este Vârful Hovârla (2.061 m), iar în România este vârful Moldoveanu, 2.544 m, situat în Munții Făgăraș din Carpații Meridionali.

Spre deosebire de Alpi, Carpații au mari depresiuni intramontane, iar culmile lor se prezintă sub forma unor suprafețe întinse, acoperite cu pajiști. Carpaților le aparține și cel mai mare lanț vulcanic din Europa. Alături de rocile cristaline și eruptive o mare extensiune o au rocile sedimentare, care dau un relief cu pante domoale.

Clima Carpaților este continentală, precipitațiile cresc în raport cu altitudinea iar vegetația este dispusă în etaje (pajiști alpine sus, păduri de conifere și făget pe pante și pe înălțimile mai mici). Din munții Carpați izvorăsc: [[RFormat:Qul Vistula|Vistula]], [[RFormat:Qul Nistru|Nistrul]], [[RFormat:Qul Tisa|Tisa]], [[RFormat:Qul Prut|Prutul]], [[RFormat:Qul Siret|Siretul]], [[RFormat:Qul Mureș|Mureșul]], [[RFormat:Qul Olt|Oltul]] ș.a.Schiţă Acest articol este încă foarte scurt și în multe părți încă în fază de schiță. Dacă știi ceva despre această temă, fii curajos și editează și extinde articolul, astfel încât acesta să devină un articol mai bun.