Ghid de conversație englez

De la Wikivoyage
Ghiduri de conversație > Ghid de conversație englez

Engleza este cea mai importantă limbă internațională vorbită in Regatul Unit, Canada, Statele Unite ale Americii, Australia, Noua Zeelandă și alte țări (țările africane anglofone, de exemplu).


Gramatica limbii este relativ simplă, și similară cu multe alte limbi germanice, deși pronunția este mai complicată, mai ales pentru vorbitori de limbi romanice, deci și pentru vorbitorii de limba română.

Ghid de pronunție[modificare]

Pronunția engleză este în general grea din două motive principale:

  • Tinde să fie inconsistentă - aceeași literă poate avea mai multe pronunții
  • Accentul englezesc este mai greu de învățat (pentru că nu există doar unul singur: există accente americane, australiene etc.).

Dar din cauză că limba este totuși comparativ mai ușoară de învățat față de alte limbi, și pentru că este foarte des vorbită ca a doua limbă, este destul de ușor de învățat pentru turism.

Vocale[modificare]

Vocalele engleze se pronunță în diferite feluri, printre care amintim:

a
ca și 'ei' în "grei", ca și 'ea' în "vrea", ca și 'a' în "bar"
e
ca și 'i' în "crin" dar mai lung, ca și 'e' în "tren" dar mai scurt
i
ca și 'ai' în "dai", ca și 'i' în "bingo"
o
ca și 'ou' în "halou", ca și 'o' în "pom"
u
ca și 'u' în "tu" dar mai lung, ca și 'iu' în "știu" dar puțin mai lung
y
(sfârșit de cuvânt) ca 'i' în "crin" dar mai lung

Consoane[modificare]

Diftongi uzuali și ligaturi[modificare]

ai
ca 'ei' în "grei"
ea
ca 'i' în "crin" dar mai lung
ei
ca 'ei' în "grei"; dupa 'c', ca 'i' în "crin" dar mai lung
ie
ca 'i' în "crin" dar mai lung
oo
ca și 'u' în "tu" dar mai lung, ca și 'â' în "român"

Listă de fraze uzuale[modificare]

De bază[modificare]

Salut. Alo.
Hello. (he-LOU)
Bună. (informal)
Hi. (HAI)
Ce mai faci? / Ce mai faceți?
How are you? (HAU ar IU?)
Bine, mulțumesc.
Fine, thanks. (FAIN, tenks)
Cum te cheamă?
What's your name? (Uaț ior NEIM?)
Numele meu este ______ .
My name is ______ . (Mai NEIM iz _____ .)
Încântat de cunoștiință.
Pleased to meet you. (PLIIZD tu miit iu)
Te rog / Vă rog.
Please. (PLIIZ)
Mulțumesc.
Thanks. (TENKS)
Cu plăcere.
With pleasure. (Wit PLE-jăr)
Da.
Yes. (IES)
Nu.
No. (NOU)
Scuză-mă / Scuzați-mă. (captarea atenției)
Excuse me. (Ex-CHIUZ mii)
Scuză-mă / Scuzați-mă. (pardon)
Sorry. (SORI)
Îmi pare rău.
I'm sorry. (Aim SORI.)
La revedere
Good bye. (Gud BAI.)
Pa (informal)
Bye. (BAI)
Nu vorbesc [bine] inglez.
I don't speak English [well]. (AI dount SPIC ingliș WEL)
Vorbiți româna?
Do you speak Romanian? (Du YU spic ru-MEI-ni-ăn?)
Vorbește cineva de aici româna?
Does anyone here speak Romanian? (DAZ eny-uan HIR spic ru-MEI-ni-ăn?)
Vorbiți francez?
Do you speak French? (Du YU spic FRENCH?)
Vorbește cineva de aici franceză?
Does anyone here speak French? (DAZ eny-uan HIR spic FRENCH?)
Ajutor!
Help! (HELP!)
Bună dimineața.
Good morning. (GUD MOR-ning.)
Bună seara.
Good evening. (GUD IV-ning.)
Noapte bună.
Good night. (GUD nait.)
Nu înțeleg.
I don't understand. (AI dount andăr-stend)
Unde este baia?
Where is the bathroom? (WER is dă bat-rum?)

Probleme[modificare]

Lasă-mă în pace.
Leave me alone. (liv mi ăLOUN)
Nu mă atinge / atingeți!
Don't touch me! (dont taci mi!)
Chem poliția.
I'll call the police. (ail col dă păuLIS)
Poliția!
Police! (păuLIS!)
Stai! Hoț!
Stop! Thief! (stop! siif!)
Am nevoie de ajutor.
I need help. (ai nid help)
Este o urgență.
It's an emergency. (iț ăn iMĂRgeănsi)
M-am pierdut...
I'm lost... (aim lost)
Mi-am pierdut bagajele.
I've lost my luggage. (aiv lost mai LAghigi)
Mi-am pierdut portmoneul.
I've lost my wallet. (aiv lost mai UAlet)
Sunt bolnav.
I'm ill. (aim il)
Sunt rănit.
I'm hurt. (aim hărt)
Am nevoie de un doctor.
I need a doctor. (ai nid ă DACtăr)
Pot să folosesc telefonul tău / dvs.?
Can I use your phone? (chen ai iuz ior foun?)

Numere[modificare]

1
one (uan)
2
two (tuu)
3
three (sri)
4
four (for)
5
five (FAiv)
6
six (SIcs)
7
seven (SEvăn)
8
eight (eit)
9
nine (NAin)
10
ten (ten)
11
eleven (iLEVăn)
12
twelve (tuelv)
13
thirteen (sirTIN)
14
fourteen (forTIN)
15
fifteen (fifTIN)
16
sixteen (sicsTIN)
17
seventeen (sevănTIN)
18
eighteen (eiTIN)
19
nineteen (naiTIN)
20
twenty (TUENti)
21
twenty-one
22
twenty-two
23
twenty-three
30
thirty (SĂrti)
40
forty (FOrti)
50
fifty (FIfti)
60
sixty (SIcsti)
70
seventy (SEvănti)
80
eighty (EIti)
90
ninety (NAINti)
100
a hundred (ă HANdrid) sau one hundred (uan HANdrid)
200
two hundred
300
three hundred
1000
a thousand (ă SAUzănd) sau one thousand (uan SAUzănd)
2000
two thousand
1.000.000
a million (ă MIliăn) sau one million (uan MIliăn)
1.000.000.000
a billion (ă BIliăn) sau one billion (uan BIliăn)
1.000.000.000.000
a trillion (ă TRIliăn) sau one trillion (TRIliăn)
numărul _____ (tren, autobuz, etc.)
Number _____ (NAMbăr)
jumătate
half (haf)
jumătatea
half (haf)
mai puțin
less (les)
mai mult
more (mor)
ATENȚIE!
În română un miliard este 1.000.000.000 și un biliard este 1.000.000.000.000 (o mie de miliarde)!

Timp[modificare]

acum
now (NAU)
mai târziu
later (LEI-tăr)
înainte
before, earlier (BI-for, ĂR-liăr)
dimineață
morning (MO-ning)
dimineața
in the morning (in dă MO-ning)
mâine dimineață
tomorrow morning (tu-morou MO-ning)
după-amiază
afternoon (aftă-NUN)
după-amiaza
in the afternoon (in di aftă-NUN)
seară
evening (ivning)
seara
in the evening (in di ivning)
noapte
night (nait)
noaptea
at night (et nait)

Ceasul[modificare]

ora unu
one o'clock (uan ă-cloc) sau one A.M. (uan EI.EM.)
ora două
two o'clock (tu ă-cloc) sau two A.M. (tu EI.EM.)
prânz
twelve o'clock (tuelv ă-cloc) sau noon (nuun)
ora treisprezece
one o'clock (uan ă-cloc) sau one P.M. (uan PI.EM.)
ora paisprezece
two o'clock (tu ă-cloc) sau two P.M. (tu PI.EM.)
miez de nopții
twelve o'clock (tuelv ă-cloc) sau midnight (mid-NAIT)

Durată[modificare]

_____ minut(e)
_____ minute(s) (_____ minăt (minăț))
_____ oră(ore)
_____ hour(s) (______ auăr(s))
_____ zi(le)
_____ day(s) (______ dei(z))
_____ săptămână(săptămâni)
_____ week(s) (_____ wiik(s))
_____ lună(luni)
_____ month(s) (______ mant (manț))
_____ an(i)
_____ year(s) (yir(s))

Zile[modificare]

astăzi
today (tu-DEI)
ieri
yesterday (yes-tăr-DEI)
alaltaieri
the day before yesterday (dă dei bi-FOR yes-tăr-DEI)
mâine
tomorrow (tu-MOR-ou)
poimâine
the day after tomorrow (dă dei aftă tu-MOR-ou)
săptămâna aceasta
this week (DIS wiik)
ultima săptămână
last week (LAST wiik)
săptămâna următoare
next week (NEXT wiik)
Luni
Monday (MAN-dei)
Marți
Tuesday (TIUZ-dei)
Miercuri
Wednesday (UENS-dei)
Joi
Thursday (TĂRS-dei)
Vineri
Friday (FRAI-dei)
Sâmbătă
Saturday (SATĂR-dei)
Duminică
Sunday (SAN-dei)

Luni[modificare]

Ianuarie
January (GIA-nu-ări)
Februarie
February (FEB-ru-ări)
Martie
March (MARCH)
Aprilie
April (EI-pril)
Mai
May (MEI)
Iunie
June (JUN)
Iulie
July (JĂLAI)
August
August (O-găst)
Septembrie
September (sep-TEM-bă)
Octombrie
October (oc-TOBĂ)
Noiembrie
November (no-VEMBĂ)
Decembrie
December (de-SEMBĂ)

Scrierea ceasului și a datei[modificare]

În Regatul Unit, data și ceasul se scriu exact în aceași formă ca și în română, lucru care se întâmplă și în multe alte țări europene. De exemplu, data și timpul se scrie:

  • 14 Jul 2004, 06:30
  • 24 Aug 2004, 15:30

În SUA, data și ceasul în alt stil:

  • July 14, 2004, 6:30 am
  • Aug 24, 2004, 3:30 pm

Culori[modificare]

negru
black (blec)
alb
white (uait)
gri
(În Regatul Unit) grey (grei), (În SUA) gray (grei)
roșu
red (red)
albastru
blue (blu)
galben
yellow (ielou)
verde
green (grin)
portocaliu
orange (oringi)
roz
pink (pinc)
maro
brown (braun)

Introduceți text neformatat aici

Transport[modificare]

Frazele sub linia asta sunt traduse în engleză dar nu au indicații de pronunție
Phrases translated, but a native English speaker should do the pronunciations.


Autobuz și tren[modificare]

Cât costă biletul spre _____? (autobuz, tren)
How much is a ticket to _____? (Hau maci is ă ticăt tu)
Un bilet până la _______, vă rog.
A ticket to ______, please. (Ă ticăt tu, ____, pliz )
Unde merge acest tren/autobuz?
Where does this train/bus go? (wer dăz sis TREN/BĂS gou)
Unde este trenul/autobuzul spre _____?
Where is the train/bus to ______? (wer is dă tren/băs tu)
Oprește acest tren/autobuz în _____?
Does this train/bus stop in _____? (dăz sis tren/băs stap in _____)
Când pleacă acest tren/autobuz la _____?
When does this train/bus depart to _____? (wen dăz sis tren/băs depat tu _____)
La ce oră ajunge acest tren/autobuz în _____?
When does this train/bus arrive in _____? (wen dăz sis tren/băs araiv in _____)

Direcții[modificare]

Cum ajung la _____ ?
How do I get to _____ ? (hau du ai get tu _____)
...gară?
(în Regatul Unit)...the railway station? (în SUA) ...the train station? ( ) sau ...the railroad station? ( )
...stația de autobuz?
...the bus station? ( )
...aeroport?
...the airport? ( )
...centru?
(În Regatul Unit) ...the city centre? ( ) în SUA downtown? ( )
...căminul pentru tineri?
...a youth hostel ( )
...hotelul _____ ?
... the _____ Hotel? ( )
...consulatul român/moldovean?
...the Romanian/Moldovan consulate? ( )
...ambasada român/moldovean?
...the Romanian/Moldovan embassy? ( )
Unde se află multe...
Where would I find a lot of... ( )
...hoteluri?
...hotels? ( )
...restaurante?
...restaurants? ( )
...cluburi de noapte?
...nightclubs / bars / dance clubs? ( )
...cluburi?
...bars? ( )
...atracții turistice?
...tourist attractions? (turist ătracșăns)
Poți / Puteți să-mi arătați pe hartă
Can you show me on the map? (can eu șo mi an de map)
stradă
street (strit)
La stânga.
On the left. (an de left)
La dreapta.
On the right. (an de rait)
La stânga.
Turn left. ( ) sau Go left. ( ) sau Take a left. ( )
La dreapta.
Turn right. ( ) sau Go right. ( ) sau Take a right. ( )
stânga
left (left)
dreapta
right (rait)
înainte
straight ahead (stret ahed)
spre _____
towards (the) _____ (tuăds (dă))
după _____
past (the) _____ (past (dă))
înainte de _____
before (the) _____ (bifor (dă))
Atenție la _____.
Look out for (the) _____ (luk aut for (dă)) sau Watch out for _____ (oaci aut for)
intersecție
crossing ( ) sau intersection ( ) sau crossroads ( )
nord
north ( )
sud
south ( )
est
east ( )
vest
west ( )
în sus
downhill ( )
în jos
uphill ( )

Taxi[modificare]

Taxi!
Taxi! (Texi!)
Duceți-mă la _____, vă rog.
Please take me to _____. (Pliz teic mi tu)
Cât costă până la _____?
How much does it cost to get to _____? ( Hau maci daz it cost tu ghet tu)
Duceți-mă acolo, vă rog.
Please take me there. (Pliz teic me deer)

Gazdă[modificare]

Host

Bani[modificare]

Money (mani)

Mâncare[modificare]

O masă pentru o persoană/doi oameni, vă rog.
Table for two, please (X)
Pot să văd meniul, vă rog?
Could I please see the menu? (X)
Aveți o specialitate a casei?
Do you have a house special? (X)
Există o specialitate locală?
Is there a local specialty? (X)
Sunt vegetarian.
I'm a vegetarian (X)
Nu mănânc porc.
I don't eat pork. (X)
Nu mănânc decât cușer.
I only eat kosher. (X)
Puteți să îl/o faceți mai puțin gras(ă)?
Could you please make it with less fat (less greasy)? (X)
meniul zilei
Today's menu (X)
a la carte
a la carte (X)
mic-dejun
breakfast (X)
pachet
pack (X)
cafea
coffee (X)
mâncare de prânz
lunch (X)
Aș vrea _____.
I'd like _____ (X)
Vreau de mâncare cu ____
I want a dish with (X)
pui
chicken (CIcăn)
carne de vită
beef (biif)
pește
fish (X)
porc
pork (porc)
vițel
veal (viil)
vânat
venison (VEnisăn)
șuncă
ham (X)
crenvuști
sausage (X)
brânză
cheese (X)
ouă
eggs (X)
salată
salad (X)
legume (proaspete)
fresh vegetables (X)
fructe (proaspete)
fresh fruits (X)
pâine
bread (X)
pâine prăjită
toast (X)
găluște
X (X)
orez
rice (X)
fasole
beans (X)
Îmi aduceți, vă rog, un pahar de _____?
Could you please bring me a glass of (X)
Îmi aduceți, vă rog, o cană cu _____?
Could you please bring me a cup of (X)
Îmi aduceți, vă rog, o sticlă de _____?
Could you please bring me a bottle of (X)
cafea
coffee (X)
ceai
tea (X)
suc
juice (X)
apă minerală
mineral water (X)
apă (plată)
water (X)
bere
beer (X)
vin roșu/alb
red wine/white (X)
Îmi dați puțin(ă) _____?
X (X)
sare
salt (X)
piper
pepper (X)
unt
X (X)
Mă scuzați, ospătar! (captarea atenției chelnerilor)
X (X)
Am terminat.
I'm full. (X)
A fost delicios.
That was delicious. (X)
Vă rog luați farfuriile.
X (X)
Nota, vă rog.
The check, please. (X)

Baruri[modificare]

Serviți alcool?
Do you serve alcohol? (X)
Este cu servire la masă?
Is there table service? (X)
O bere/două beri, vă rog.
One/two beer(s), please (X)
Un pahar de vin roșu/alb, vă rog.
A glass of red/white wine (X)
Un sfert/O optime de vin roșu, vă rog.
X (X)
O bere mică/mare, vă rog
A large/small beer, please. (X)
La jumătate, vă rog. (o halbă de bere)
X (X)
O sticlă, vă rog.
A bottle please. (X)
Un cola cu rom, vă rog.
A rum and coke, please. (X)
whiskey
whiskey (X)
vodka
vodka (X)
rom
rum (X)
apă
water (X)
suc de club
club soda (X)
apă tonică
tonic water (X)
suc de portocale
orange juice (X)
Cola (suc)
coke (X)
Aveți cumva ceva gustări?
X (X)
Încă unul(m)/una(f), vă rog.
One more, please. (X)
Încă un rând, vă rog.
Another round please (X)
Când se închide?
When do you close? (X)

Cumpărături[modificare]

Aveți așa ceva, mărimea mea?
Do you have something like this size? (X)
Cât costă?
How much? (X)
E prea scump.
It is too expensive. (X)
Acceptați _____?
Do you accept ______? (X)
scump
expensive (expensive)
ieftin
cheap (cheep)
Nu-mi permit.
I can not afford it (X)
Nu-l/N-o vreau.
I don't want it. (X)
Știu că acesta nu este prețul normal.
I know that is not the normal price. (X)
Mă înșelați.
X (X)
Nu mă interesează.
I am not interested. (X)
OK, îl/o iau.
Ok, I'll take it. (X)
Îmi dați o pungă?
X (X)
Expediați (în străinătate)?
Do you ship (overseas)? (X)
Am nevoie de ...
I need ... (X)
...pastă de dinți.
toothpaste X (X)
...o periuță de dinți.
a tooth brush X (X)
...tampoane.
tampons (X)
...săpun.
soap(X)
...șampon.
shampoo(X)
...ceva pentru dureri.(ex. aspirină sau nurofen)
something for pain (X)
...ceva pentru răceală.
something for a cold (X)
...tablete pentru stomac.
stomach medicine (X)
...un brici.
X (X)
...o lamă. (de ras)
X (X)
...o umbrelă.
an umbrella (X)
...loțiune de plajă.
sunblock (X)
...o vedere.
sunglasses (X)
...timbre.
stamp(s) (stemps)
...baterii.
batteries (X)
...hârtie pentru scris.
writing paper (X)
...un pix.
a pencil (X)
...cărți în română.
books in Romanian (X)
...reviste în română.
magazines in Romanian (X)
...un ziar în română.
a newspaper in Romanian (X)
...un dicționar român-englez.
a Romanian-English dictionary (X)

Mașini[modificare]

Vreau să închiriez o mașină.
I want to rent a car. (X)
Primesc asigurare?
Do you provide insurance? (X)
stop (semn de circulație)
Stop. (X)
sens unic
One way. (X)
a da prioritate
Yield. X)
parcarea interzisă
X (X)
limită de viteză
speed limit (X)
benzinărie
gas station (X)
benzină
gasoline (X)
motorină
X (X)

Autoritate[modificare]

N-am făcut nimic.
I haven't done anything. (ai ha)
A fost o neînțelegere.
It was a misunderstanding. (X)
Unde mă duceți?
Where are you taking me? (X)
Sunt arestat?
Am I under arrest? (X)
Sunt un cetățean român/moldovean.
I am a Romanian/Moldovan citizen. (X)
Vreau să vorbesc cu ambasada/consulatul român/moldovean.
I want to talk to the Romanian/Moldovan embassy/consulate. (X)
Vreau să consult un avocat.
I want to talk to a lawyer. (X)
Pot doar să plătesc o amendă acum?
Can I just pay a fine now? (X)

Învățând mai mult[modificare]


Complet Acesta este un articol complet, după cum și-l imaginează comunitatea. Dar există întotdeauna ceva de îmbunătățit și de actualizat. Dacă aveți informații despre această temă, fiți curajos și editați-l.