De la Wikivoyage
Sari la navigare Sari la căutare


Botoșani se află în Moldova, România.

De știut[modificare]

Colaj Botoșani

Botoșani este municipiul de reședință al județului cu același nume, Moldova, România. Este așezat în partea de sud-vest a județului Botoșani, pe interfluviul dintre râurile Sitna și Dresleuca, spre vest între Dresleuca și Siret, apoi coboară între dealurile Crivăț, Agafton, Baisa, în adâncuri sprijinindu-se pe platforma Moldovei. Orașul este atestat documentar în anul 1419, dar date privind existența așezării sunt anterior acestui an; un exemplu este dat de existența Bisericii armene "Sfânta Maria" ce datează din 1350. Între secolul XIV și anii '70 ai secolului XIX, Botoșaniul, fiind amplasat la intersecția principalelor drumuri comerciale, a fost un înfloritor târg al Moldovei și un centru al producției meșteșugărești. Marii voievozi ai Țării Moldovei, Ștefan cel Mare și Petru Rareș, înscriu numeroase prezențe la Botoșani, în județ păstrându-se și azi ctitoriile domnești: Biserica "Sf. Nicolae" din Dorohoi (1495) și Biserica Sf. Nicolae Popăuți (1496) ale lui Ștefan cel Mare, azi monumente istorice. Tot monumente istorice sunt ctitoriile Doamnei Elena, soția voievodului Petru Rareș: bisericile "Sf. Gheorghe" din Botoșani (1551) și Uspenia (1552). La sfârșitul secolului XVI cârmuirea orașului revenea unui vornic numit din partea Doamnei, care avea sarcina să strângă veniturile ei, să judece pricinile, să păzească liniștea și să scrie răvașe în numele târgului. Pe lângă vornic funcționa un consiliu orășenesc, format dintr-un șoltuz și 12 pârgari aleși de comunitate.


Istorie[modificare]

Dezvoltarea orașului a fost influențată de amplasarea acestuia la zona de contact între Podișul Sucevei și Câmpia Jijiei, fapt ce a dus atât la dezvoltarea comerțuilui cu produse agricole cât și a celuia cu animale. De asemenea situat într-un punct favorabil de legătură între principalele drumuri comerciale ale Principatului Moldovei, Botoșaniului a devenit un important centru de comerț ce a crescut până către a doua jumătate a secolului XIX.

Pe teritoriul Botoșaniului în locul denumit „La Siliște” (situat la circa 2 km nord de oraș) se găsesc, în afară de dovezi privind continuitatea de locuire pentru intervalul secolelor XIII-XVIII, și urmele unei culturi Protodridu, care arată asimilarea culturii materiale a slavilor de către localnici, în perioada secolelor IX-X.

Originea numelui de Botoșani este destul de incertă, dar sunt posibile următoarele explicații: prima ar fi că orașul își trage numele de la un boier pe nume Botaș, care a trăit pe aceste meleaguri la începutul mileniului II. Numele familiei „Botaș” sau „Botășani” este pomenit în documente foarte vechi încă de pe timpul lui Ștefan cel Mare, ca una din familiile alese ale Moldovei; a doua explicație a numelui ar fi de la antroponimul „Botos”, a treia de la regionalismul „botoș” însemnând „căpușă”; alte variante ar fi cuvintele „botos” sau „botoșei”

Localizare[modificare]

Orașul Botoșani este situat în nord–estul României, în zona de contact dintre regiunea dealurilor înalte de pe stânga văii Siretului, în vest, și cea a dealurilor joase a Câmpiei Moldovei ce se întinde către est. Dealurile din partea de vest a orașului fac parte din Podișul Sucevei – sectorul șeii Bucecea-Vorona cu altitudini maxime de 250 metri (Dealul Sulița), și cu altitudini minime - 150 metri - în partea de sud-vest și nord-est. Intre relieful înalt din vest, cu caracter de coastă și cel de câmpie colinară din est, exista un culoar depresionar (uluc) în care este așezat municipiul Botoșani.

Cartiere[modificare]

 • Centrul Vechi
 • Cartierul Central - Stadionul Municipal unde joacă FC Botoșani, Muzeul Județean Botoșani, Muzeul Etnografic, Muzeul Memorial Grigore Antipa, Sinagoga Mare, Biserica Cuvioasa Parascheva, Spitalul Județean Mavromati, Casa de Cultură a Sindicatelor Nicolae Iorga, Biserica Ortodoxă Sfântul Dumitru, Filarmonica Botoșani, Cinemascop Unirea
 • Cartierul AS Pușkin
 • Cartierul Tulbureni
 • Cartierul Grivița
 • Cartierul Tudor Vladimirescu I
 • Cartierul Tudor Vladimirescu II
 • Carierul Miorița
 • Cartierul Șoseaua Iașului
 • Cartierul Bucovina
 • Cartierul Primăverii
 • Cartierul Manolești Deal II
 • Cartieru Manolești Deal I
 • Cartierul Luizoaia I
 • Cartierul Luizoaia II
 • Cartierul Cișmea
 • Cartierul Rezidențial Alfa Land
 • Cartierul Lebăda

Venire/Plecare[modificare]

Cu avionul[modificare]

Aeroportul principal din zonă este Aeroportul Iași care este conectat mai bine intern și internațional având curse către București, Constanța etc.. Mai există și opțiunea Aeroportul Suceava care este mai aproape și are curse internaționale și aeroporturile din București, Bacău, Cluj-Napoca. Când faceți rezervare aveți grijă unde merge zborul dumneavoastră. Verificați codul IATA de trei litere în timp ce faceți rezervare.

Cu autobuzul[modificare]

Există mai multe companii private care efectuează transport de persoane din mai multe localități ale țării.

Cu mașina[modificare]

Mai multe drumuri județene, naționale și europene conectează municipiul Botoșani de restul țării. Locurile de parcare sunt marcate, iar unele parcări sunt cu taxă în anumite intervale orare sau în timpul săptămânii.

Orașe apropiate[modificare]

Reședințele celorlalte județe, apropiate de județul Botoșani, sunt situate la distanțe variabile de municipiul Botoșani, astfel:

Orașele din județul Botoșani se află la următoarele distanțe față de reședința județului:

Cu trenul[modificare]

Botoșani este deservit de Gara Botoșani, care leagă Botoșani de mai multe localități ale țării.

Mobilitate[modificare]

Transporturi Interne[modificare]

Tramvaie

Rețeaua de tramvaie a fost dată în folosință în anul 1991, fiind cea mai nouă din țară. Transportul public de călători cu tramvaie este asigurat de S. C. ELTRANS S. A., unitate direct subordonată Consiliului Local și care cuprinde două trasee cu o lungime totală de 15,8 km:

 • Traseul 101 - Cătămărăști-Deal - Gară - Uvertura Mall - Luceafărul
 • Traseul 102 - Cătămărăști-Deal - Gară - Carrefour - Primăverii

Numărul de vagoane disponibilizate zilnic în exploatare efectivă 14-15 vagoane[1] (din inventarul total de 26(Tatra T4D-MI, Tatra T4D, Tatra ZT4D) aduse în 2001 si 2002 din Dresda, cu o capacitate de 100 călători pe vagon, număr care a crescut față de anul 1991 când erau 9 tramvaie sau față de 1996 când erau 16 tramvaie) asigură, în medie zilnic, transportul unui număr de:

 • 5.700 călători cu bilete de călătorie;
 • 3.710 abonați (adulți, elevi, pensionari, persoane cu dizabilități, veterani, alte categorii).

În cursul exercițiului bugetar 2014-2020, ca urmare a implementării unor proiecte finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Regional, se va reabilita și moderniza calea de rulare a tramvaielor și vor fi achiziționate vagoane noi, la nivelul standardelor actuale.

Maxi-Taxi

Autobuz Municipiul beneficiază de străzi asfaltate, lungimea totală a acestora însumând 137 Km, din care 75 Km sunt modernizați, iar restul pietruiți.

Transportul public de călători cu maxi-taxi este asigurat de 60 de microbuze cu o capacitate minimă de 12 locuri si se desfăsoară pe cinci trasee:

 • Traseul 1: Bariera Iasi - Calea Natională - Grivita - Alex. Donici - Împ. Traian - Uzinei - Calea Natională - F-ca Mobilă si retur. (Numărul călătorilor/zi – 4.000)[1]
 • Traseul 2 : Bariera Curtesti - Bucovina - N. Iorga - Calea Natională - Marchian - bd. M. Eminescu - Sucevei - Calea Natională - Cătămărăsti (Avicola) si retur. (Numărul călătorilor/zi – 4.000)[1]
 • Traseul 3: Bariera Sulita - I. C. Brătianu - I. Pillat - Calea Natională - Marchian - bd. G. Enescu - bd. Primăverii- Sucevei - Uzinei - Aprodul Purice - Gară si retur. (Numărul călătorilor/zi – 6.200) [1]
 • Traseul 4 : Bd. G. Enescu (inters. cu bd. Primăverii)-Bucovina -M. Kogălniceanu -Bd. M. Eminescu -N. Iorga -I. Pillat -Victoriei -A. S. Puskin -Tulbureni si retur. (Numărul călătorilor/zi – 400)[1]
 • Traseul 5 : Stația Meteo – M. Kogălniceanu – B-dul M. Eminescu – N. Iorga – Calea Națională – Ștefan-cel-Mare – Doboșari (Sere) și retur prin Uzinei. (Numărul călătorilor/zi -1000)[1].

Program de functionare: între orele 0 00 - 24 00 . În intervalul orar 22 00 - 6 00 se asigură o frecventă minimă în traseu de 1 autovehicul / 30 min. / pe sens de deplasare

Taxi

Taxi Companiile de taxiuri care s-au dezvoltat în ultimii ani acoperă necesarul de transport neacoperit de transportul public și este asigurat în municipiul Botoșani de un număr de aproape 550 de autovehicole[1], iar funcția de licențiere, monitorizare și control este desfășurată de serviciile specializate ale primăriei. Marea majoritate a taximetrelor beneficiază de servicii de dispecerat asigurate de operatori-dispeceri.

Atracții turistice[modificare]

Municipiul Botoșani a dat de-a lungul anilor mari personalități ale științei și culturii, care și-au înscris numele în patrimoniul cultural românesc și universal. Fiind născuți în Botoșani: Mihai Eminescu, Nicolae Iorga, Grigore Antipa, Ștefan Luchian, Nicolae Leon, Elie Radu, Mihail Sorbul, Octav Onicescu, George Enescu, Alexandru Graur, Octav Băncilă sunt repere majore, unii dintre ei intrând deja în universalitate.

 • Teatrul "Mihai Eminescu" Botoșani TME
 • Teatrul pentru Copii și Tineret "Vasilache" Botoșani Teatrul Vasilache
 • Filarmonica „George Enescu” din Botoșani Filarmonica
 • Muzeul de Istorie și Arheologie Botoșani Muzeul de Istorie Botoșani
 • Galeriile de Artă Plastică „Ștefan Luchian” din Botoșani Galeriile de Artă “Ștefan Luchian”
 • Casa Grigore Antipa Casa
 • Fosta prefectură (1906-1914), azi Muzeul Județean Botoșani
 • Casa memorială „Nicolae Iorga” Casa
 • Casa Manolache Iorga sau Casa Saint - Georges Casa
 • Atelierul de ceramică aparține familiei Iacinschi din Botoșani

Clădiri monument istoric[modificare]

Palatul de Justiție (1906-1916)
Centrul Vechi din Botoșani
 • Casa Ciomac-Cantemir (1800), azi sediul Fundației „Ștefan Luchian" Botoșani[2]
 • Casa Mavrocordat (1870), azi Grădinița Nr. 24
 • Fosta casă Urșianu-Fisher (1872), azi Casa de asigurări pentru sănătate Botoșani
 • Casa Abete (1872), azi Inspectoratul Școlar
 • Casa Moscovici (1872), azi S.C. „Nord Proiect”
 • Gara Botoșani (1872-1876)
 • Casa Alexandru Văsescu (1880)
 • Liceul „A. T. Laurian” (1885)
 • Casa Dr. Capșa, azi Grădinița nr. 18 (1890)
 • Casa Missir (1890)
 • Casa Constantin Zamfirescu (1890), azi Centrul pentru pregătirea profesională a șomerilor Botoșani
 • Internatul liceului „Carmen Sylva” (1890), azi Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național
 • Vama Veche (1890)
 • Casa Garabet-Ciomac (1892), azi Arhivele Direcției Sanitare
 • Școala Normală de fete Carmen Sylva (1899), azi Liceul de Științe Naturale „Grigore Antipa”
 • Fundația Sofian (1900), azi Centrul Cultural Ecumenic
 • Palatul de Justiție (1906-1916)
 • Liceul Carmen Sylva (1908-1909), azi Casa Corpului Didactic Botoșani
 • Halele de carne și pește (1912)
 • Primăria veche (ante 1850)
 • Clădirea Primăriei, edificiu construit la sfarsitul sec. XVIII in stil eclectic de influenta germana. Este restaurata intre 1906-1914, iar la mijlocul sec. XVIII, cladirea devine sediul Tribunalului unde Mihai Eminescu a lucrat în calitate de copist în perioada octombrie 1864-martie 1865.
 • Camera de Comerț (sec.XIX)
 • Casa Prasa (sec.XIX), azi Hotelul Belvedere
 • Casa Ciulei (sec.XIX), azi Laboratorul de Medicină Legală
 • Casa farmacistului Vasiliu (sec.XIX), azi Palatul Copiilor
 • Casa Silion, datează din jurul anului 1900, si imbina armonios mai multe stiluri arhitectonice (eclectic francez, art-nouveau). Este plasata in mijlocul unei gradini cu fantana, iar intrarea principala este incadrata de statui.
 • Ansamblu urban „Piața 1 Decembrie 1918” (sfarșitul sec.XIX), azi este partea cea mai veche a orașului din punct de vedere arhitectonic, care grupează un număr mare de clădiri cu destinație comercială datând din secolele XVII - XVIII. Clădirile sunt dispuse sub formă de "L", iar fațadele spre stradă au forme arhitecturale din cele mai diverse, mai ales de factură apuseană, prelucrate creator în forme tradiționale, specifice acestui tip de construcții. Curțile interioare prezintă ordonanța clasică a caselor de târgoveți, cu galerii din stâlpi de lemn, balcoane din fier forjat si geamlâcuri susținute de console de lemn profilate.

Biblioteci și arhive[modificare]

 • Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu”[1], clădirea bibliotecii, cunoscută și sub numele de „Casa Moscovici", este o adevărată bijuterie arhitectonică, construită la sfârșitul secolului al XIX-lea, îmbinând într-o sinteză armonioasă elemente ale arhitecturii franceze cu cele germane. Biblioteca deține un valoros fond de carte cu peste 380.000 volume.
 • Arhivele Naționale - Serviciul Județean Botoșani

Lăcașe de cult[modificare]

Turnul clopotniță a mănăstirii Popăuți (1496)
Biserica Uspenia (1552)
Biserica Blănarilor, azi Biserica „Sf. Ilie” (1834)
 • Mănăstirea Popăuți|Biserica „Sf. Nicolae” - Popăuți - ctitorie a domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt din anul 1496; pictura interioară datează din secolul al XV-lea. Mănăstirea propriu-zisă este înconjurată de ziduri la care se adaugă și un turn de veghe, acestea conferindu-i aspectul unei mici cetăți.
 • Biserica Sf. Gheorghe din Botoșani” - ctitorie a Doamnei Elena Rareș, soția domnitorului Petru Rareș, datează din anul 1551.
 • Biserica Uspenia din Botoșani - ctitorie a Doamnei Elena Rareș, soția domnitorului Petru Rareș, în anul 1552. Aici a fost botezat Mihai Eminescu.
 • Biserica romano-catolică Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din Botoșani (1765-1777) - construită la mijlocul sec. XIX în stilul gotic;
 • Biserica Sf. Ilie din Botoșani - își are începuturile în 1778, ca biserică a Breslei Blănarilor, de renume în lumea meșteșugarilor botoșăneni.
 • Biserica Sfânta Maria din Botoșani (1782) - biserică armenească din secolul al XIV-lea. Format:Nc
 • Biserica armeano-gregoriană „Sfânta Treime” din Botoșani, a fost ridicată în anul 1795 cu ajutorul comunității armene din Botoșani
 • Biserica lipovenească „Nașterea Maicii Domnului” - actuala cladire a bisericii s-a înălțat pe o veche capelă de lemn în anul 1853. Autentic centru de religie și cultură, pe langă biserică ființează o școală a etnicilor lipoveni. Posedă frumoase icoane de sorginte rusească, cărți vechi și odoare lucrate cu rafinament artistic.
 • Biserica „Sfântul Nicolae” din Botoșani
 • Biserica „Sf. Dumitru” și „Sf. Apostoli”
 • Biserica „Sf. Ioan Botezătorul”
 • Biserica „Sf. Spiridon”
 • Biserica Blănarilor, azi Biserica „Sf. Ilie”
 • Biserica „Întâmpinarea Domnului” și „Sf. Împărați”
 • Biserica Vovidenia („Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”)

Clădiri[modificare]

 • Casă, azi sediul P.N.Ț.C.D.
 • Ansamblu urban I „Str. 1 Decembrie 1918”
 • Casa Ibrăileanu
 • Casa Maximovici
 • Casa Chiriac
 • Casa Țăranu-Jaba
 • Casa Palaga
 • Casa Silion
 • Fundația Sofian, azi Centrul Cultural Ecumenic
 • Casa Biebea
 • Casa Șipoteanu
 • Internatul Liceului Economic
 • Grup Școlar Agricol Petru Rareș Botoșani
 • Casa Vrabie
 • Camera de Comerț
 • Casa Neamțu
 • Casă, azi Serviciul de eliberare a pașapoartelor Botoșani
 • Școala Normală de fete Carmen Sylva, azi Liceul de Științe Naturale „Grigore Antipa”
 • Casa Grigore Antipa, azi Muzeul de Stiințe ale Naturii
 • Casa Ventura
 • Fosta casă Urșianu-Fisher, azi Casa de asigurări pentru sănătate Botoșani
 • Casa Isăcescu
 • Casa Prasa, azi Hotelul Belvedere
 • Casa Săvinescu
 • Casa Ciulei, azi Laboratorul de Medicină Legală
 • Casa Dr. Capșa, azi Grădinița nr. 18
 • Liceul „A. T. Laurian”
 • Liceul Carmen Sylva, azi Casa Corpului Didactic Botoșani
 • Casa Abete, azi Inspectoratul Școlar
 • Casă, azi sediul Romsilva S.A. Ocolul silvic Mihai Eminescu
 • Casa Jean Goilav
 • Casa Dr. Goilav
 • Casa Mavrocordat, azi Grădinița Nr. 24
 • Biserica Băcanilor și Răchitenilor, azi Biserica „Sf. Trei Ierarhi”
 • Casa farmacistului Vasiliu, azi Palatul Copiilor
 • Școala generală nr. 4 (două clădiri)
 • Casa Colonel David
 • Casa Michel
 • Casa Sofian, azi Grădinița Nr. 11
 • Casa Garabet–Ciolac, azi sediul Direcției de Sănătate Publică Botoșani
 • Casa Sofian-Arapu, azi Spitalul județean
 • Casele Goilav
 • Casele Goilav, Corp D
 • Casele Goilav, Corp B
 • Casele Goilav, Anexă Corp C
 • Casele Goilav, Corp A
 • Uzina electrică
 • Casa Panu
 • Casa Moscovici, azi S.C. „Nord Proiect”
 • Banca Națională, azi Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” Botoșani
 • Casa Bolfosu, azi sediul S.C. Panda S.R.L.
 • Poșta veche
 • Casă cu pridvor
 • Casa Enășescu
 • Casă cu prăvălie
 • Gara Botoșani
 • Casa Garabet-Ciomac, azi Arhivele Direcției Sanitare
 • Casa Missir
 • Primăria veche
 • Halele de carne și pește
 • Casa cu coloane Roset
 • Casa Constantin Zamfirescu, azi Centrul pentru pregătirea profesională a șomerilor Botoșani
 • Internatul liceului „Carmen Sylva”, azi Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național
 • Vama Veche
 • Casa Piliuță
 • Casa Vârnav
 • Casă cu prăvălie
 • Ansamblul bisericii „Sf. Gheorghe”
 • Casa Ciomac-Cantemir, azi sediul Fundației Ștefan Luchian Botoșani
 • Casa Buicliu
 • Casa Giurgea, azi Direcția județeană de drumuri și poduri Botoșani
 • Casa Sofian, azi Grădinița Nr. 10
 • Casa cu placă memorială pentru Harietta Eminovici

Statui[modificare]

 • Statuia „Sf. Maria”

Monumente[modificare]

 • Monument închinat țăranilor
 • Monumentul lui Neculae și Ruxandra Sofian
 • Monumentul Eroilor din Primul Război Mondial
 • Bustul poetului Mihai Eminescu
 • Bustul istoricului Nicolae Iorga
 • Bustul poetului Mihai Eminescu
 • Placa comemorativă ridicată în amintirea țăranilor uciși în 1907

Palat[modificare]

 • Palatul de Justiție

Parcuri[modificare]

 • Parcul Mihai Eminescu
 • Parcul Tineretului
 • Cornisa Aqua Parc Botosani Cornișa
 • Parcul Curcubeului

Cazare[modificare]

 • Hotel MariaStr. Unirii 12, Botosani 0040 231 514334📱 0040 752 093175, e-mail: . Complexul Hotelier “MARIA” este situat in centrul municipiului Botosani. Zona de pietonal reprezinta inca un avantaj pentru clientii nostri, acestia bucurandu-se de conditii optime de odihna intr-un ambient select, cat si de o vedere superba !
 • Hotel Rapsodia City CenterStrada Cuza Vodă 4, Botoșani 717113 0231 511 911. Situat în centrul orașului Botoșani, Hotel Rapsodia pune la dispoziție camere luminoase și moderne, cu mobilier din lemn și acces gratuit la internet prin cablu.
 • Hotel RareșStrada 1 Decembrie 1918 65 Botoșani 710245 România. Hotelul Rareș este amenajat într-o clădire istorică fermecătoare de pe o stradă pietonală, în orașul vechi din Botoșani, și oferă camere cu TV prin cablu și acces gratuit la internet WiFi, un restaurant care servește preparate din bucătăria tipică românească și un bar.
 • Hotel BelvedereBulevardul Mihai Eminescu 67, Botoșani 717113. Situat într-un vechi conac boieresc Hotelul Belvedere îmbină cu succes eleganța clasică și confortul tehnologiei moderne.
 • Complex Casa LuxCalea Națională 167, Botoșani 710001, România 0231 / 510.510📱 0754 / 799.799, e-mail: . Pensiunea Casa Lux reprezinta garantia unei inalte calitati gastronomice si estetice, servire ireprosabila, flexibilitate deplina in adaptarea optima a oricarui buget. In orice ocazie va punem la dispozitia dumneavostra o gama difersificata de preparate culinare atat din bucataria romaneasca cat si din cea internationala.
 • Rediu Hotel & RestaurantSTR. I.C. BRATIANU, BOTOSANI 0231 517 131, e-mail: . REDIU bucură-te de confortul desăvârșit al camerelor, de priveliștea extraordinară și de liniștea din mijlocul pădurii, doar la Rediu Hotel & Restaurant Botoșani!
 • Hotel TEX ClubStrada Primaverii, Botoșani 710182 0231 584 206, e-mail: . Hotel Tex Club, este alegerea perfecta atat a oamenilor de afaceri care calatoresc in Botosani, cat si a oamenilor de stat, diplomati, artisti, sau a celor care adora sederea in hotelul nostru, fie ca este vorba despre o calatorie de afaceri, o intalnire de lucru in echipa, sau de o mini vacanta de sfarsit de saptamana
 • Hotel Premier BotosaniStrada Pacea 45A, Botoșani 710004 +40 734 600 087, e-mail: . Hotel Premier Botosani, o afacere de trei stele la portile orasului! Hotel, restaurant, terasa-bar, dar si servicii speciale, intr-un spatiu modern, elegant. Pentru botosaneni, Premier se afla la iesirea din municipiu, o evadare din spatiul citadin, galagios, pentru a poposi intr-un spatiu natural, relaxant. Pentru turisti, Premier se afla la intrarea in municipiul Botosani, un popas menit sa le ofere linistea si ragazul necesar dupa un drum lung.
 • Pensiunea BiancaStrada Ion Luca Caragiale 11, Botoșani 0231 513 007.

Gastronomie[modificare]

Cumpărături[modificare]

Activități[modificare]

Teatrul de păpuși Vasilache din Botoșani

Link-uri[modificare]Ciot Acest articol este în mare parte încă un ciot și are nevoie de mai multă atenție. Dacă știi ceva despre această temă, fii îndrăzneț și editează-l, pentru a face din el un articol mai bun.